บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (APU)
Shareholding (%) 99.99
Business type Electrical Power Industry
Address 1, Q-House Lumpini Building, Floor 11, Room 1103, South Sathon Rd., Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok
Site http://apu.co.th/index.php
Contact +66-2343-8858
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด
Shareholding (%) 100
Business type Electrical Power Industry
Address 5995, Loikaw Street, Oattarathiri Township, Naypyitaw, The Republic of the Union of Myanmar
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด
Shareholding (%) 98.99
Business type Real Estate
Address 821 Soi Phet Kasem 53, Lak Song, Bang Khae, Bangkok
Site http://www.thepinokhaoyai.com/
บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“AWH”)
Shareholding (%) 30
Business type Utilities
Address 39 Robinson Road #20-03 Robinson Point Singapore (068911)