บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี/1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
0-2677-7151
โทรสาร:
0-2677-7152
Yangon office
ที่อยู่:
Room (201), Building (C),Tatkatho Yeikmon Housing, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.11201.
โทรศัพท์:
(95)-1- 551536/7/8
โทรสาร:
(95) -1-555318
Nay Pyi Taw Office
ที่อยู่:
No.(5556/5558), Sagaing Road, Oattaya Thiri Township, Nay Pyi Taw.
โทรศัพท์:
067-417144, 067-417155
โทรสาร:
067-417155
Dawei Office
ที่อยู่:
No.(7 - A), Arzani Street, Byaw Taw Wa Quarter, Dawei.
โทรศัพท์:
(95)-59-23923/4/5
โทรสาร:
(95)-59-23925

แบบฟอร์มติดต่อเรา