วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
26 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 เวลา : 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
29 เม.ย. 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา : 10.00 น. ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ E-meeting