ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

MAI: UPA
ปรับปรุงเมื่อ
ราคาล่าสุด
0.38 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
83,393,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
31,003,375

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ดูทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูทั้งหมด

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ข่าวสารล่าสุด

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

05
11/64
งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เวลา : 10.00 น.
ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ E-meeting
เพิ่มในปฏิทิน
ดูทั้งหมด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร:

0-2677-7151-4

โทรสาร:

0-2677-7155
อ่านเพิ่มเติม

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

สมัครรับข่าวสาร