MAI: UPA
:
ราคาล่าสุด
0.38 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
วันก่อนหน้า
0.38
เปิด
0.38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
83,393,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
31,003,375
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.37 - 0.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.16 - 0.50