MAI: UPA
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
0.22 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.01 (-4.35%)
วันก่อนหน้า
0.23
เปิด
0.24
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33,730,124
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,755,651
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.22 - 0.24
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.20 - 0.74