MAI: UPA
:
ราคาล่าสุด
0.42 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
วันก่อนหน้า
0.42
เปิด
0.42
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
218,145,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
89,491,291
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.40 - 0.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.15 - 0.50