MAI: UPA
:
ราคาล่าสุด
0.42 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.01 (2.44%)
วันก่อนหน้า
0.41
เปิด
0.42
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
138,548,771
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
58,804,606
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.41 - 0.44
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.24 - 0.74