ปรับปรุงเมื่อ

Workers Num (4,846)

Offline
3
Active
4,589

Hashrate

Real-time hashrate
472.62 PH/s

24H hashrate
473.10 PH/s

Account Balance

1.78266235

Yesterday Earnings

1.66027312 BTC
Total Earnings: 408.08281485 BTC

Hashrate Chart

ในปี 2565 บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจการขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศลาวหลังจากได้ทำการศึกษาอย่างถี่ถ้วน ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเทคโนโลยีเครื่องขุดจากพันธมิตรในประเทศจีน ด้านใบอนุญาตและต้นทุนไฟฟ้าจากพันธมิตรในประเทศลาว และความเชี่ยวชาญการจัดการไฟฟ้าของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯเล็งเห็นถึงศักยภาพและความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยในวันที่ 8 มีนาคม 2565 บริษัทฯ เริ่มเปิดเครื่องขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีจำนวน 400 เครื่อง แล้วมีแผนการติดตั้งเพิ่มเติมในปี 2565 ดังนี้

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 2,000 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 2,400 เครื่อง

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 2,000 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 4,400 เครื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 1,600 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 6,000 เครื่อง

บริษัทฯ เลือกใช้อุปกรณ์ขุดเหมืองประสิทธิภาพสูงส่งผลให้ประมาณการขุดบิทคอยน์ต่อวันอยู่ที่ 2.5 - 3.1 บิทคอยน์ต่อวัน ด้วยกำลังการขุด 6,000 เครื่อง นอกจากนี้ในส่วนของต้นทุนหลักอย่างพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการดำเนินการ บริษัทฯ เลือกใช้พลังสะอาดที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมอย่างพลังงานน้ำ ประกอบกับสัมปทานไฟฟ้าจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 20 เมกะวัตต์ สำหรับเหมืองที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก และได้รับสิทธิในการใช้ใฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซีอีกจำนวน 20 เมกกะวัตต์ สำหรับการขยายในส่วนต่อไป ทำให้ความเสี่ยงในการขาดแคลนพลังงานอยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะมีผลตอบแทนที่สูงและความเสี่ยงที่จำกัดจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ ยังคงติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดและทยอยเข้าลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

โครงการสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด

รายงานความคืบหน้าในการเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

Investment Structure

Additional investment amount THB 820 Mn