ขนาด

1.75 MW

ที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์

แผนที่ของกูเกิล

INFORMATION

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาด 1.75 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์การเกษตร วิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อสัญญา สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-018/2561
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
คู่สัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
วันที่ลงนาม 26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสัญญาที่สำคัญ คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา 20 ธันวาคม 2586
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อสัญญา สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิ์เจ้าของโครงการ
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
คู่สัญญา สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ลงนาม 12 กันยายน 2560
ข้อสัญญาที่สำคัญ สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิ์เจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา 20 ธันวาคม 2586
ขนาดที่ดิน 22 ไร่ 2 งาน 23 ตรว.