รายงานความคืบหน้าของการลงทุนโดยทำการสั่งซื้อเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซี จำนวน 4,900 เครื่อง เพื่อมาติดตั้งที่เหมืองที่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป ลาว ซึ่งเป็นเหมืองที่บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Asia Investment and Financial Services Sole Company Limited (“AIFS”) รวมมูลค่าประมาณ 13.48 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือ ประมาณ 440.9 ล้านบาท โดยได้ติดตั้งเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนชี แล้วเสร็จ จำนวน 400 เครื่องพร้อมดำเนินการขุดคริปโต เคอร์เรนชี สามารถรับรู้รายได้ทันทีบางส่วนในไตรมาส 1 ปี 2565 และจะทยอยติดตั้งอีกจำนวน 4,000 เครื่อง โดยคาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2565 และสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดใน ไตรมาส 2 ปี 2565